Felhasználónév
Jelszó

Elfelejtett jelszó kérése

Regisztráció


Zöldítés- Gazdálkodói kézikönyv

NAK kártya program- Nemzeti Agrár Kamara

GOSZ- Gabonatermesztők Országos Szövetsége

MOSZ- Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége

gazdablog.hu- ...VÁLASZOK A MEZŐGAZDASÁGRÓL
MIÉRT, MENNYI, MILYEN?

FHB Bank- A család bankja

SGS Hungária Kft.- SGS Hungária - Komplett szolgáltatás egy kézből

Agrova-Bio Kft.- PHYLAZONIT TALAJOLTÁS:
HATÉKONYABB TECHNOLÓGIAI ALAPOZÁS,
JOBB TALAJ, MAGASABB PROFIT, HOSSZÚ TÁVÚ EGYENSÚLY

Yara-

FHB Index- FHB Termőföld index

AgrarSzektor.hu- online agrárgazdasági újság.

agronaplo.hu- Országos Mezőgazdasági Szakfolyóirat

Szakmai anyagok-

VaTeBeT- Vajdasági Termelő és Beszerzési Társaság

Bit-Soft Kft.- Bithegyező BitWin Ügyviteli rendszer - Mezőgazdasági cégek részére speciális termékek

Syngenta- Termőre fordul a szakértelem

Staltech- talajművelő gépek Lengyelországból! Kiváló ár-érték arányú ekék, lazítók, tárcsák, kombinátorok és kultivátorok kizárólagos forgalmazása Magyarországon.

Ügyfélszolgálat:
+36707724240
(munkanapokon 9-15-ig hivható)

Ha felkeltettük figyelmét, akkor ossza meg ismerőseivel,
vagy még jobb ! :) MINDENKIVEL !ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek, avagy ÁSZF) a Librario Kft. (1054 Budapest, Alkotmány utca 19.; Cg. 01-09-936501, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: Üzemeltető, avagy GabonMarket) által üzemeltetett http://www.gabonamarket.hu oldalon elérhető online kereskedés szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

A regisztráció, illetve az előfizetés során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a Librario Kft. között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Ekrtv.) rendelkezéseinek megfelelően, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

A Librario Kft, mint a gabonamarket.hu üzemeltetője jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a GabonaMarket rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást az GabonaMarket a célra szolgáló felülete, a GabonaMarket által küldött hírlevél, vagy valamennyi felhasználónak, az általa megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

1. Regisztráció

1.1. A GabonaMarket által működtetett weboldal szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik - amennyiben a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik - regisztrálnak, és/vagy az extra szolgáltatásokra előfizetnek valamint jog-és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy

 • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
 • gazdálkodó szervezet képviselője és
 • minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

1.2. A regisztráció és az esetleges előfizetés során a Felhasználó köteles valós adatokat megadni. Amennyiben a GabonaMarket tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó által megadott adatok nem valós elemeket (is) tartalmaznak, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a GabonaMarket weboldalának használatából kizárni.

1.3. A regisztrációkor megadott felhasználónév nem tartalmazhat elérhetőséget (telefonszám, URL, stb.), trágár, obszcén kifejezést, sem magyar, sem idegen nyelven. Amennyiben a Felhasználó a fent leírtak alapján szabálytalannak minősülő nevet ad meg, abban az esetbenGabonaMarket jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül korlátozni a Felhasználó hozzáférését a szolgáltatáshoz.

1.4. A Felhasználó a regisztrálással hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadásra kerülő email címreGabonaMarket időközönként üzleti ajánlatot és ajánlatfigyelést küldjön.

1.5. A GabonaMarket.hu weboldal által nyújtott szolgáltatások igénybevétele két adatkezelési illetve felhasználói szint alapján lehetséges:

1.5.1. A regisztráció soránGabonaMarket ellenőrzi, hogy a felhasználó által megadott (a kapcsolatfelvételhez elengedhetetlen) adatok valósak-e. EztGabonaMarket akként ellenőrzi, hogy a Felhasználó által megadott email címre küld egy linket, amire a regisztráció folytatásához kell kattintani, illetve a megadott mobil telefonszámra küld egy SMS-t, ami egy biztonsági kódot tartalmaz. Ezt a kódot a Felhasználónak az e célra szolgáló webes felületen kell megadnia. A regisztrációt követően a szolgáltatást igénybe vevő alap felhasználói, „regisztrált” státuszba kerül. Ez alapján rendelkezik korlátlan ajánlat feltöltési jogosultsággal, de a jelen ÁSZF-ben foglalt korlátok között nem ismerheti meg a regisztrált és/vagy előfizető felek és ajánlataik bizonyos adatait.

1.5.2 A GabonaMarket.hu teljes jogú felhasználója csak abban az esetben lehet a felhasználó,ha minden feltételt teljesit, regisztrációs dijat megfizeti, valamint a használati feltételeket elfogadja.

1.6. Az 1.5.2. pontban meghatározott teljes jogú felhasználóvá akkor válik a Felhasználó, ha a GabonaMarket a szolgáltatást igénybe vevő által megadott adatokat leellenőrizte.

1.7. A Felhasználó által megadott személyes adatok a személyes adatok menüben kerülnek rögzítésre. Amennyiben a Felhasználó adataiban bármilyen változás történik, abban az esetben a Felhasználó e változásokat köteles rögzíteni, ennek elmaradásából eredő kárértGabonaMarket felelősséget nem vállal.

1.8. A Felhasználó a GabonaMarket ügyfélszolgálati telefonszámán, vagy email címén kezdeményezheti regisztráció során létrehozott adatlapja törlését, mely így a GabonaMarket létesített szerződéses kapcsolat megszűnését is eredményezi, feltéve, ha a Felhasználó az adattörlés kezdeményezésének napjától számított 60 nap alatt (felmondási idő) a GabonaMarket ügyfélszolgálatán nem kéri felhasználói jogainak visszaállítását. A regisztráció törlésére vonatkozó felhasználói igényt a GabonaMarket akkor teljesíti, amennyiben a Felhasználónak nincs tartozása a GabonaMarket felé, illetve nem áll felfüggesztés/kizárás alatt. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználási jogai szünetelnek. A regisztráció végleges törlését követően a Felhasználó által a regisztráció során megadott adatait a GabonaMarket köteles megőrizni, a GabonaMarket adatvédelemmel kapcsolatos szabályzata alapján.

1.9 Gazda/Termelő tipusú regisztrációs díjak:


GOSZ* tagok részére Nem GOSZ* tagok részére
Éves regiszrációs dij dijmentes hektáronként 70 Ft, de minimum 4000 Ft/tag
Ajánlat figyelési dij dijmentes dijmentes
Ajánlat tételi dij dijmentes dijmentes
Ajánlat leütési dij dijmentes dijmentes

GOSZ : Gabonatermesztők Országos Szövetsége, http://www.gabonatermesztok.hu

1.10 Output/Terménykereskedő/Felvásárló tipusú regisztrációs díjak:

 

Output/Terménykereskedő/Felvásárló

tagok részére

Éves regisztrációs dij Három kiválasztott megyére és egy terményre 350.000,- Ft
További megyék megyénként +20%
További termények a megyénkénti összesen +25%
Ajánlat figyelési dij dijmentes
Ajánlat tételi dij dijmentes
Ajánlat leütési dij Szerződött tonnánként 1 EUR

1.11 Input/Beszállitói tipusú regisztrációs díjak:

 

Input/Beszállitó tagok részére

Éves regisztrációs dij Három kiválasztott megyére 350.000,- Ft
További megyék megyénként +20%
Ajánlat figyelési dij dijmentes
Ajánlat tételi dij dijmentes
Ajánlat leütési dij Szerződött árbevétel 1,5 %-a

1.12 Megfigyelő/Sajtó tipusú regisztrációs díjak:

 

Megfigyelő/Sajtó tagok részére

Havi regisztrációs dij 7.500,- Ft / havonta
Féléves regisztrációs dij 30.000,- Ft / félévente
Éves regisztrációs dij 60.000,- Ft / évente
 
2. Személyes menü megszüntetése

2.1. A GabonaMarket az általa üzemeltetett weboldal egyes szolgáltatásainak igénybe vétele esetén szolgáltatási díjakat számol fel. Az ilyen típusú szolgáltatások aktuális listája, a csomagok tartalma és a szolgáltatások díjtételei valamint az egyes díjtételek külön szabályai a GabonaMarket aktuális díjszabásában tekinthetőek meg.

 A GabonaMarket.hu weboldalon az ajánlatfeltöltés ingyenes.

A GabonaMarket fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes akciók keretében a jelen pontban meghatározott díjtételektől részben vagy egészben eltérjen.

2.2. A GabonaMarket fenntartja magának a jogot, hogy az aktuálisan közölt díjtáblázat díjtételeit egyoldalúan módosítsa, illetve a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körét bővítse. Amennyiben ez a módosítás a Felhasználókat hátrányosan érinti, abban az esetben a GabonaMarket köteles erről a felhasználóit tájékoztatni, legalább 15 naptári nappal a módosítás hatályba lépését megelőzően, a felhasználó által megadott email-címen keresztül.

2.3. GabonaMarket online adminisztrációs rendszere folyamatos nyilvántartást vezet a felhasználók sikeres tranzakcióiról.

2.3. Folyamatos szolgáltatás igénybe vétele esetén a rendszer folyamatosan összegzi és nyilvántartja a feltöltött terményeket/termékeket, a sikeres eladásokat. A számla kiküldésére az előfizetés után kerül sor. A kiszámlázás időpontjában a Felhasználó automatikus értesítést kap a számla kiállításának tényéről. Az értesítéstGabonaMarket elektronikus úton, a Felhasználó felhasználói fiókjában megadott email címre küldi meg.

3. Ajánlat feltöltése, eladás, vásárlás

3.1. GabonaMarket által működtetett online piactéren ajánlat feltöltésére, illetve azok elfogadására a Felhasználó a regisztrációt követően jogosult.

3.2. Az ajánlat feltöltése során az ajánlati lapon meg kell jeleníteni a feltöltött termék, illetve szolgáltatás (a továbbiakban együttesen: Termék) pontos, a valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait.

3.3. Az eladó a Termék feltöltésével (eladási ajánlat) kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlat leütése esetén a terméket az ajánlati lapon megjelölt minőségnek és feltételeknek megfelelően adja át a vevőnek.

3.4. A Felhasználó, mint eladó az általa feltöltött Termék ellenértékeként a leütési árat számíthatja fel. A leütési ár az ajánlati lapon nettó értékben feltüntetett árból, valamint a szintén feltüntetésre kerülő mindenkori ÁFA, vagy kompenzációs felár összegéből tevődik össze, és az ajánlaton kötelezően feltünteti, hogy az ár a szállítást is tartalmazza–e.

3.5. A Felhasználónak a GabonaMarket által működtetett online piactéren tett ajánlatai szerződéskötésre vonatkozó nyilatkozatnak minősülnek.

3.6. A Felhasználó, mint eladó nem jogosult olyan költségeket követelni a vevőtől, amelyre vonatkozóan az ajánlatban nem tért ki. (pl. túlzott szállítási költség, rakodási költség, tárolási költség).

3.7. A Felhasználó a Termékfeltöltés során kizárólag a meghirdetni kívánt Termék legjellemzőbb kategóriájában indíthat tranzakciót.

3.8. A GabonaMarketen kizárólag konkrét, valós Termékre vonatkozó ajánlat tölthető fel, illetve értékesíthető.

3.9. Jelen Általános Szerződési Feltételekkel elfogadásával Felhasználó tudomásul veszi, hogy az online piactérre való ajánlat feltöltése a Ptk. 211. § szerinti ajánlattételnek minősül, amely ajánlathoz Felhasználó kötve van. Ennek értelmében az ajánlattevő az ajánlati kötöttség ideje alatt az ajánlatát nem vonhatja vissza, attól érvényesen nem állhat el. Amennyiben a Felhasználó a jelen pontban rögzített kötelezettségnek nem tesz eleget, abban az esetben ezen magatartásával összefüggésben keletkező mindennemű kár megtérítésére köteles. Az ajánlati kötöttség érvényességi ideje: a termékfeltöltés, illetve az ajánlat tétel lezárását megelőzően az eladó által meghatározott nap vége.

3.10. Az eladási, vagy vételi ajánlatban kért, vagy kínált árat a Felek az online piactéren kívül történő tárgyalásaik függvényében szabadon módosíthatják, azonban a módosított árat, vagy árakat az online piactérre minden esetben vissza kell vezetni, azaz a feltöltött ajánlatot módosítani kell és valamelyik félnek a végső árat a piactéren le kell ütni.

3.11. Az 3492/90/EGK rendelet 4. cikkében előírt tűréshatárral összhangban végzett rendes tárolási tevékenységből eredő mennyiségi veszteségekre tűréshatár kerül meghatározásra minden egyes mezőgazdasági termék esetében. A tárolás során a rendes megengedett veszteség százalékarányának rögzítése a következő:

 • gabonafélék (0,2 %)
 • kukorica  (0,4 %)
 • repcemag (0,2 %)
 • napraforgómag (0,8 %)

3.12. Amennyiben piactéren keresztül sem az eladó, sem a vevő nem vállalja a szállítást, abban az esetben a Feleknek lehetőségük van a piactéren regisztrált fuvarozók szolgáltatásainak az igénybevételére, melynek részletes elemeit a Felhasználók piactéren kívül egyeztethetik a fuvarozókkal.

3.13. Egy ajánlat leütését követően az eladó és a vevő között szerződés jön létre. A szerződésben foglaltakat mind a vevő, mind az eladó köteles teljesíteni és betartani, vagyis az eladó köteles a felkínált terméket a kialakult leütési áron a vevőnek értékesíteni, a vevő pedig, az eladó szerződésszerű teljesítése esetén köteles a terméket ezen a leütési áron megvenni és átvenni. Amennyiben a vevő a terméket nem veszi át és ezt az eladó a GabonaMarket ügyfélszolgálatán jelzi, a GabonaMarket jogosult a vevő felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni, addig, ameddig a tranzakciót (pl. az adásvételt) az eladó sikeresnek, vagy teljesítettnek nem igazolja vissza. Amennyiben az eladó, a vevő teljesítése ellenére a terméket nem adja át a vevő részére, és ezt a vevő a GabonaMarket ügyfélszolgálatán jelzi, a GabonaMarket jogosult az eladó felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni, addig, ameddig a tranzakciót (pl. az adásvételt) a vevő sikeresnek, vagy teljesítettnek nem igazolja vissza.

3.14. Az eladónak és a vevőnek a leütést követően 5 (öt) munkanapon belül kell felvenni a kapcsolatot egymással. Amennyiben ez a kapcsolatfelvétel nem történik meg a jelen bekezdésben meghatározott határidőn belül, úgy a Felhasználó, mint eladó jogosult a terméket újra értékesíteni, miután a meghiúsulás tényét emailben jelezte a GabonaMarketnek, és a vevőnek egyaránt.

4. A GabonaMarket, mint közvetítő szolgáltató felelőssége

4.1. Az weboldal működtetését a GabonaMarket közvetítő szolgáltatóként, a hatályos Magyar jogszabályok rendelkezései alapján végzi. A GabonaMarket semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott weboldalon tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával kapcsolatban.

4.2. A GabonaMarket nem felel az általa működtetett weboldalon meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért, tekintettel arra, hogy nem vállal kötelezettséget a termékek ellenőrzéséért. A GabonaMarket nem felel továbbá az általa működtetett weboldalon szereplő termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, továbbá nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni. A GabonaMarket azonban jogosult a tranzakciók technikai okokra visszavezethető esetleges elérhetetlensége esetén azok lejárati idejét, a kiesés időtartamával meghosszabbítani, mely a Felhasználó felé tett teljes kompenzációnak tekintendő; így a GabonaMarket ezzel összefüggésben kizár minden más egyéb, akár közvetlen, akár közvetett kártérítési igényt.

4.3. A GabonaMarket nem avatkozik bele a felhasználók közötti tranzakciókba, illetve a weboldal használatával összefüggésben a Felhasználók között esetlegesen kialakuló jogvitákba. Bármilyen vita kialakulásának esetére a Felhasználó jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával mentesíti a GabonaMarketet mindennemű igénytől, követeléstől.

4.4. A Felhasználó által a weblapon közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a GabonaMarket jogosult, de nem köteles ellenőrizni. A GabonaMarket ezen jogosultsága kiterjed a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken feltüntetett tartalomra is.

4.5. A Felhasználót terheli minden felelősség az általa közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért. Tilos a GabonaMarket által működtetett weboldalon jogellenes tartalmat (úgymint harmadik személyek személyes vagy különleges adatait, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotásokat, különösen képeket), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő felhívást elhelyezni.

4.6. Amennyiben a weboldalon a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó köteles viselni az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget. Ezen túlmenően a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy minden a GabonaMarket által megkövetelt intézkedést megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban a GabonaMarket jó hírnevének megóvása érdekében.

4.7. Amennyiben a GabonaMarket weboldalon a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy a GabonaMarket az Ekrtv. alapján jár el, és az ajánlatot eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap.

4.8. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a GabonaMarkettól függetlenül, a felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le.

5. Értékesíthető és tiltott termékek

5.1. A GabonaMarket által működtetett weboldalon mezőgazdasági áruk, termények értékesíthetők.

5.2. Amennyiben a Felhasználó olyan mezőgazdasági terméket kíván értékesíteni, vagy megvásárolni, ami az online piactér adatbázisában nem megtalálható, ezt a GabonaMarket ügyfélszolgálatának telefonon, vagy emailben jelezheti.

5.3. A GabonaMarket a kérés beérkezését követő 24 órán belül dönt az értékesíteni, vagy megvásárolni kívánt mezőgazdasági termék piactérre való felvételéről. Pozitív döntés esetén a kívánt mezőgazdasági termék értékesíthetővé válik és arra ajánlat tehető.

5.4. A GabonaMarket fenntartja magának a jogot, hogy a kívánt mezőgazdasági terméknek a piactérre való felvételét indokolás nélkül megtagadja.

5.5. A GabonaMarket által működtetett weboldal tilos az alábbi dolgok (áruk, termékek) értékesítése:

 • lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
 • hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);
 • hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;
 • olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
 • szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére.

6. Az weboldal használatának korlátozása

6.1. A GabonaMarket fenntartja jogát arra, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, amennyiben kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt a GabonaMarket jogosult a Felhasználó regisztrációját határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig korlátozni, illetve felfüggeszteni.

6.2. A GabonaMarket fenntartja továbbá a jogát bármely felhasználó jogosultságainak korlátozására, illetve kizárására, vagy bármely tranzakció vagy más tartalom, információ törlésére, amely a GabonaMarket értelmezése szerint ellenkezhet az online piactér rendeltetésszerű használatával vagy a GabonaMarket megítélése szerint ellentétes annak szabályzatával, illetve rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősíthetőek.

7. Személyes adatok védelme

7.1. A Felhasználók személyes adatainak bizalmas kezelése prioritást képez, ezért a GabonaMarket a Felhasználók személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban meghatározott szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

7.2. A GabonaMarket részére megadott személyes adatok közül a Felhasználók hozzájárulása nélkül a GabonaMarket kizárólag azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz szükségesek.

7.3. Felhasználó a regisztrációval tudomásul veszi, illetve kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a GabonaMarket az általa megadott adatokat marketing célra felhasználja, illetve ebben a körben hasznosítsa.

7.4. A Felhasználó a GabonaMarket online marketinganyagairól, illetve az Ajánlatfigyelő szolgáltatásáról bármikor leiratkozhat az ügyfélszolgálatunknak küldött e-mail útján vagy az Ajánlatfigyelést tartalmazó emailekben az erre vonatkozó linkre kattintva.

7.5. A Felhasználóról a GabonaMarket által nyilvántartott adatok, illetve a rendelkezésre álló információk felhasználhatóak a felmerülő kérdések, viták megoldása érdekében. A regisztrálást követően a Felhasználó részlegesen megváltoztathatja az általa megadott információkat. Ha a Felhasználó megváltoztatja az adatait, a GabonaMarket az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja korábbi adatait.

7.6. A GabonaMarket a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek megkeresésére a GabonaMarket köteles a szükséges, a Felhasználóról tárolt személyes adatokat, információkat kiadni. A tranzakciókra vonatkozó információkat a GabonaMarketjogosult időközönként törölni az adatbázisból, ezzel is védve a Felhasználók jogait.

8. Reklamáció, kapcsolat

8.1. A Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az alábbi címen lehet írásban előterjeszteni: H-1363 Budapest Pf:65.

8.2. A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználók az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezhetik

 • A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu.
 • A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf. 75.; info@nmhh.hu

9. További információk

9.1. További információkat a jelen Általános Szerződési Feltételek mellékletei tartalmaznak.

 • A GabonaMarket adatvédelemmel kapcsolatos szabályzata

9.2. A webhelyen a GabonaMarket esetenként adatfájlokat (cookie-t) helyezhet el a felhasználó számítógépén. A cookie elhelyezésének célja az, hogy a GabonaMarket mérni tudja online hirdetéseinek hatékonyságát.

9.3. A jelen Felhasználási Szerződés a 2013. július 19. napján, vagy az azt követően regisztrált felhasználók vonatkozásában a regisztrációval egyidejűleg lép hatályba. A Felhasználó a regisztrációval tudomásul veszi, és elfogadja a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeiben foglalt rendelkezéseket.

10. Vitás és peres ügyekben a GabonaMarket.hu tagjai kikötikNemzeti Agrárgazdasági Kamara mellett működő Állandó Választottbíróság illetékességét.

10.1. Választottbiróság eljárási szabályzat: http://nak.hu/hu/kamara/rolunk/34-valasztottbirosag

10.2. Választottbiróság eljárási szabályzat: https://gabonamarket.hu/?q=tartalom&mid=17

Ugrás a lap tetejére